Teatro

Fragments de l'obra Cuando éramos Lemmings (2015)

Pervertits: Fragments de Perversitat Sexual a Xicago (2012)

Commedia dell'arte en l'Institut del Teatre (2011)

Copyright ©2018 Joan Sirera. All Rights Reserved